Eesti kõige ägedam ettevõtluskonverents tuleb taas!

Eesti kõige ägedam ettevõtluskonverents tuleb taas!
25.01.2018

Entrepreneurship & Work (This post in Estonian) 


Teadliku Ettevõtluse Konverents tuleb taas! Seekordne konverents toimub 03.05.2018 KUMU suures saalis ja viib kokku teadlikkuse, inimvõimete ja tehnoloogia teemad. Teadliku Ettevõtluse Konverentside kontseptsiooniks on välja tuua teadlikkuse ja ettevõtluse vahel olevaid unikaalseid sidemeid, mis on laiemale ühiskonnale jäänud märkamatuks.

Nt taiplikkus ja loomingulisus/kreatiivsus on teadlikkusepõhised oskused. Ilma nendeta ei oleks innovatsiooni. Taiplikkus taiplikkus ja loomingulisuse erinevad mõtlemisest. Need on mõtlemise välised kvaliteedid. Just juurdepääsu puudumine taiplikkusele ja kreatiivsusele ongi innovatsiooni suurim takistus!

Kas masinad saavad teadlikuks?

Mõiste tehisintellekt viitab, et tehislikult saab luua intellekti. Mis aga on intellekt? Millele see baseerub? Kas oled seda uurinud? Kas intellekt on sarnane mõtlemisega? Või on ka see hoopis muu nähtus, kui seda on mõtlemine? 

Paistab, et need küsimused on väga aktuaalsed, sest aina enam räägitakse tehnoloogia ekspertide poolt tehisintellekti asemel hoopis masinmõtlemisest ehk sellest kuidas programmeerida masinaid sobival viisil mõtteid kombineerima ja esitama. 

Märkamatult on meie reaalsuseks saanud see, et masinad suudavad oma mõtteid sobivalt ritta sättida kiiremini kui inimene. Ja see kiirus vaid kasvab! Seega ohus on lisaks paljudele sinikraede töökohtadele ka suur hulk valgekraede töökohti. Aga kas see on halb? Või toob see endaga kaasa ühiskonnas hoopis mitmeid häid muutuseid? Milliseid? 

Tippu jõudmiseks loeb aina enam vaimne vorm

Hea vaimne vorm väljendub inimese võimekuses märgata tema ümber hetkel toimuvat, võtta vastutust oma tegevuste üle ja omada võimekust suunata oma sisemisi ressursse. Praktiliselt ellu viiduna tähendab hea vaimne vorm inimese võimekust oma sisemaailma funktsioone sellise põhjalikkusega tunda, et ta suudab need edukalt joondada valitud tegevuse läbi viimiseks.

Heas vaimses vormis inimene on oma tegevuses seetõttu eesmärgipärane ja kõrvalekaldumatu, kuid sealjuures ka inimlik ja eetiline. Selline inimene on hästi eristav, kiire taibuga, hea intuitsiooniga, loominguline ja isiklikku vastutust võttev. Tema tegevus on lisaväärtust loov.

Eetika aga ei ole iseenesest mõistetav. Alles äsja levis viraalselt video tapja troonidest, mida esitleti samasuguse innuga nagu viimast iPhone mudelit või isesõitvat autot. Palju eetikat on inimeste tapmises? See näitab, et me olme ühiskonnana ilma teadlikkust ja eetikat mängu toomata ummikusse kihutamas. Me hävitame end (ise), kui me inimesena oma käitumist fundamentaalselt ei muuda.

Teadlikkus ja vaimne vorm, kui edu võti.

Inimese teadvustamise võime ehk teadlikkus on see, mida enamus inimesi ei valda. Me pole seda lihtsalt märganud ja uurinud aga õnneks on meil siin Eestis olemas inimene, kes on seda oma põhitegevuseks süsteemselt teinud 25 aastat järjest (ja lingil olev lugu näitab, et eelmine aasta sai Ingvar Villido tegevusest "Äripäeva" hinnangul lõpuks ka "overnight success"!).

Teadlikkust saab oskuslikult kasutada nt keskendumiseks – see annab inimesele unikaalse võimekuse jooksvalt vajalikku juurde õppida, et muutuvate oludega adekvaatselt kursis olla ja mitte takerduda mälus olevatesse vanadesse lahendustesse. Just siin peitub võti, miks masinad ei saa teadlikkust hästi valdavaid inimesi täielikult asendama. Teisalt, masinmõtlemine asendab samas juba inimesi, kes kasutavad mälu, sest masina mälupõhised protsessid on kiiremad.

Arvatavasti asendavad masinad suure osa inimtegevusi juba lähiajal enneolematus ulatuses - isejuhtivad autod on siin vaid jäämäe tipp!

Inimkond on täna radikaalse muutuse keskel. Inimestena seisab meil kõigil tehnoloogia arengu tõttu ees oluline kohanemine ja ümberõpe, mille käigus on vaja omandada uusi teadlikkusepõhiseid oskuseid, et me saaks sooritada keerukamaid, loomingulisemaid ja lisandväärtuse loomisele orienteeritud tegevusi. See väljakutse erineb kõigist eelnevatest, sest ülikiiresti muutuvas keskkonnas suureneb tundmatu faktori osakaal. Dr. Helena Lass kirjutas seetõttu vaimsest vormist äsja pikema loo veebiajakirjas Edasi.org.

Tehnoloogia areng inimarengu teenistuses.

Teadlikkuse tundma õppimine võimaldab meil avastada inimvõimeid, mis seni on olnud sekundaarsed. Inimeste eelis masinate ees on oma sisemaailma oskuste ehk intra-personaalsete oskuste tundmises ja kasutamises. Need muudavaid meid inimestena universaalseks ja kohanevateks.

Teoreetiline lugemine nende oskuste kohta on seejuures hea algus, kuid pole veel midagi praktilist. Oma teadlikkuse olemasolu avastamine on empiiriline tegevus, mille esmast maitset saab anda vaid selle hea praktiline rakendaja. Ja see sellise kogemuse edastamine on kavas ka järgmisel Teadliku Ettevõtluse Konverentsil!

Miks tulla teadliku ettevõtluse konverentsile?

Konverentsi ette valmistades on meie meeskonnal olnud tehnoloogiaekspertidega mitmeid huvitavaid kohtumisi. Ühe Eesti tuntuima automaatikalahenduste looja Proekspert meeskonnas olev tippekspert ütles: "Kui ma oleks teadnud, mida te teate teadlikkusest oleks mul olnud palju lihtsam oma tööülesandid täita". Just see ongi see, miks me viime kokku valdkondadeüleselt inimesi, kes muidu ühel laval ei kohtuks! See on see, miks toome lavale ka arutelud inimvõimete piiride üle. Arvatavasti pole enamus meist neid kogenud, sest elame oma mugavustsoonides.

Tule ja kasuta võimalust taipamaks, mida sina saad täna oma ettevõttes automatiseerida, programmeerida ning anda teha masinmõtlevale seadmele (nn tehisintellektile)! Avasta millised on ohud, kui me ei valda oma intra-personaalseid oskuseid ja teadlikkust ning jätkame nagu seni...

Konverentsil saad kindlasti ka taibata ja kuulda seda, kuidas sa saad enda ja oma meeskonna inimvõimeid, intra-personaalseid oskuseid ja teadlikkuse valdamist paremaks muuta!